Kötelező közzététel


KÖTELEZŐ ADATKÖZLÉS TÍPUSA

 ELÉRHETŐSÉG MEGJEGYZÉS

 

 A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti kötelező adatközzététel

 

A  távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások (57/C.§ (1) bek. a.) pontja) 

nem releváns
Mindkét funkciót a BTG Nonprofit Kft látja el. Külső távhőtermelőtől vagy -szolgáltatótól hőenergiát nem vásárolunk.
A  távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közüzemi szolgáltatás ellátására kötött megállapodások (57/C.§ (1) bek. b.) pontja) 
link 
 
A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodások (57/C.§ (1) bek. c.) pontja) 
 link  

A távhőszolgáltató üzletszabályzata (57/C§ (4) bek. a.) pontja

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

melléklet

 

 

Felhasználók panaszaival kapcsolatos intézésének szabályai (57/C§ (4) bek. b.) pontja) 
link honlapon bejelentés: itt 
A  feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek , békéltető testületek és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége (57/C.§ ( 4.)  bek. c.) pontja) 

link 1

link 2

link 3

link 1 - érdekképviseleti szervek listája

link 2 - Békéltető Testület

link 3 - Fogyasztóvédelmi Hatóság közszolgáltatási ügyekben

A számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző gazdálkodási év adatai ( 57/C.§ ( 4.)bek. d.) pontja) 

 link

Távhőtermelés 2016. évi mérlege - 66. oldaltól

Távhőszolg. 2016. évi mérlege - 72. oldaltól

 

 

A távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adatai. ( 57.C/§ (4.bek f.) pont) 
link 
 

 

2016. évi CXXXVIII. törvény

 

Nyilatkozat energiamegtakarítási eredményekről 2020. Szakreferensi jelentés.

  link    

 

 157/2005. korm. rendelet szerinti kötelező adatközzététel

 

A társaság üzletszabályzata (26.3.1. pont)

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

melléklet
 

Az előző gazdálkodási év adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelő formában (26.3.2. pont) 

link  
 

A távhőszolgáltató gazdálkodásával kapcsolatos, a távhőszolgáltatás hatósági árait befolyásoló, a cégbíróságnál elérhető vagy egyéb nyilvános, üzleti titkot nem képező információk listája ( 26.3.3. pont). 

link  

A távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételeit, pályázatok adatait (26.3.4. pont) 

link  
 
A  feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek , békéltető testületek és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége (57/C.§ ( 4.)  bek. c.) pontja) 

link 1

link 2

link 3

 

link 1 - érdekképviseleti szervek listája

link 2 - Békéltető Testület

link 3 - Fogyasztóvédelmi Hatóság közszolgáltatási ügyekben

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk (26.3.6.pont)

link
honlapon bejelentés: itt 

A 4. sz. mellékletben rögzített, gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk  (26.3.7. pont)

link  

A szolgáltató működési területén az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának elérhetősége, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége. (26.3.8. pont)

link 1

link 2

1= Magyar Építész Kamara

2= Magyar Mérnöki Kamara

175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 2.§ -a szerinti kötelező adatközzététel (2009. évi CXXII. törvény 2.§ (2) bek-nek is eleget téve)

link 
 

 

 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzététel


2.§ (2) bekezdése szerinti közzététellink 
2.§ (3) bekezdése szerinti közzététellink  
 

 

 A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31.§ szerinti kötelező közzétételi kötelezettség


Megkötött szerződések 
link  
Közbeszerzési terveklink
 
Közbeszerzési felhívásoklink  
 
 
 2011. évi CXII. tv. szerinti kötelező közzétételi kötelezettség
 
Szervezeti, személyi adatok

link

 
Tevékenységre vonatkozó adatoklink 
Gazdálkodásra vonatkozó adatoklink 
Nyilatkozat a gyűjtött és feldolgozott adatok kezelésérőllink 

 

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. szerinti közzététel - távhőszolgáltatás

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, telephelyei, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei link  
A BTG Nonprofit Kft által nyújtott távhő és használati melegvíz közszolgáltatás földrajzi elhelyezkedése (Budaörs) link 
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai link 
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

link

ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok

Alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai

A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2005.  (I.26.) önkormányzati rendelet

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év
 

Alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai

A távhőszolgáltatónak értékestett távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. ( IX.30.) NFM rendelet

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 

A távhőszolgáltatás, mint közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok 

A távhőszolgáltatásról szóló 2/2005. (I.26.) önkormányzati rendelet

2016. év

 2017. év

 2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 
A távhőszolgáltatás, mint közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeletek településenkénti (Budaörs) bontásban 

2016. év

 2017. év

 2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 

 

Közszolgáltatási tevékenység során kötelezően alkalmazandó további jogszabályok

 

 

 

A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. ( IX.30.) NFM rendelet

2016. év

 2017. év

 2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

 
 

2016. év

 2017. év

 2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. év XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet  
 

2016. év

 2017. év

 2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 
Számlakép
 link 
Ügyfélszolgálat
link 
Panaszkezelési Szabályzat
link 
A  feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek , békéltető testületek és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége (57/C.§ ( 4.)  bek. c.) pontja)

link 1

link 2

link 3
 

link 1 - érdekképviseleti szervek listája

link 2 - Békéltető Testület

link 3 - Fogyasztóvédelmi Hatóság közszolgáltatási ügyekben
Üzletszabályzat és melléklete (2014. május 19. óta változatlanul hatályos.) 

link 1

link 2 

1- szabályzat

2 - melléklet  

Távhőszolgáltatás Közüzemi Szabályzat 
 

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

melléklet
 
 

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. szerinti közzététel – köztemetők fenntartása és üzemeltetése 

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, telephelyei, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeilink
 
A BTG Nonprofit Kft által nyújtott temetkezési közszolgáltatás földrajzi elhelyezkedése (Budaörs)
 link  
 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai link  

Alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételi, díjképzésének szabályai,

A kegyeleti közszolgáltatások alkalmazott díjai Budaörsön

42/2004 (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete

2016. év 

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 9-11. oldal

Kötelezően alkalmazandó jogszabályok:

145/1999. Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

2016. év

 2017. év

 2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 

Kötelezően alkalmazandó jogszabályok:

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

2016. év

 2017. év

 2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 
 

Kötelezően alkalmazandó jogszabályok:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004 (VI.24.) önkormányzati rendelet

2016. év

 2017. év

 2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

 

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. szerinti közzététel - hulladékszállítás 

A BTG Nonprofit Kft. 2018, július 1-től nem végez hulladékgazdálkodási közfeladatot.

Jelenlegi közszolgáltató: ÉTH Nonprofit Kft.

Az ügyfélszolgálati teendőket társaságunk alvállakozói szerződés keretében látja el az ÉTH Nonprofit Kft. számára a budaörsi lakossági ügyfelek részére. 

Az alábbi adatok általános tájékoztatás céljából kerültek kihelyezésre!

A közszolgáltató ÉTH Nonprofit kft. elérhetősége:

Email: https://www.eth-erd.hu/

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Érd , Diósdi út 29
.H: 8-20.-ig , Sz : 8-16.-ig , P: 8-12.-ig. Ebédidő: H–Sz: 12–12:30-ig.
Telefon: +3623/522-600  (munkaidőben) fax : +3623/522-609
+3623-522-601, +3623-522-602, +3623-522-603

E.mail : ugyfelszolgalat@eth-erd.hu

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmazott díjai Budaörsön 
link  
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási rendelete 
link 
Hulladékgazdálkodási jogszabályok 
link 
Ügyfélszolgálat 
link 
Panaszkezelési szabályzat 
link 
A  feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek , békéltető testületek és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége (57/C.§ ( 4.)  bek. c.) pontja)

link 1

link 2

link 3
 

link 1 - érdekképviseleti szervek listája

link 2 - Békéltető Testület

link 3 - Fogyasztóvédelmi Hatóság közszolgáltatási ügyekben
Általános Szerződési Feltételek 
link Budaörs Város Önkormányzatának hulladékgazdálkodási rendelete

 

Ha a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelmet a közfeladatot ellátó szerv nem teljesíti, úgy az igénylő bírósághoz fordulhat.

A keresetet a megtagadás közlésétől illetve - ennek elmaradása esetén – a határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül kell előterjeszteni.

A bíróság kötelezésre irányuló döntése esetén a közfeladatot ellátó szervnek köteles eleget tenni a közérdekű adatok közlésének.    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2023-as év adatlapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII törvény (Infottv) 71/D § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentés megtekinthető honlapunkon a Letöltések/Közzétételi dokumentumok/Általános menüpontjában. (https://www.btg.hu/top.php?catid=3&filecatid=27&filesubcatid=18 )