Lomtalanítás


"A világ jobbításának alapja a tudatos és igényes választások sorozata." (Barry Schwartz)

2018. július 1-től ÉTH Nkft. (Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft) hivatalos közszolgáltató státuszban szállítja a lomot Budaörsön.

Az eddigi rendszerhez igazodva az ingatlantulajdonosok igénybejelentése alapján látja el ezt a szolgáltatást.

A lomtalanítás minden előfizető ügyfél számára évente egy alkalommal, háztartásonként maximálisan 2 m³ mennyiségig, ingyenesen vehető igénybe.

A lomtalanítási hulladék elszállítására szombatonként, 8:00 és 17:00 óra között kerülhet sor!

Hogyan tudja megrendelni a lomtalanítást az ÉTH Nkft.-től?
A bejelentéseiket  megtehetik a Dózsa György utcai ügyfélszolgálaton vagy az ide rendelt egyéb elektronikus és telefonos elérhetőségeken.

Nyitva tartási időben (hétfő, 7:30 – 15:30, szerda 7:00-19:30, péntek 7:30-12:30):
•    Személyesen ügyfélszolgálatunkon.
•    06 23 421 010-es központi számunk tárcsázása után a 8-as mellék (hulladékszállítás) kiválasztásával.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök 7:30 és 15:30, pénteken 7:30 és 12:30 óra között:
•    A 06 30 937 8299 mobil telefonszámon.

Bármikor:
•    A lomtalanitas@btg.hu email címre küldött levéllel.
•    Honlapunkon (www.btg.hu), a főoldal jobb oldalán található „bejelentés, panasz” menü legördülő listájából kiválasztott „lomtalanítás megrendelése” pont használatával.

A bejelentések során az alábbi információkra van szükségünk:
•    Az Ön neve és címe, mobil és/vagy vonalas telefonszáma, e-mail címe.

Lomtalanítási igény bejelentése honlapunkon keresztül
Kattintson ide!

A lomtalanítási igényeket nyilvántartásunkban rögzítjük, összevetjük az addig beérkezett bejelentésekkel és jelezzük Önnek a lehetséges időpontot.

Fontos!

A lomtalanítás időpontjában Önnek vagy hozzátartozójának otthon kell tartózkodnia és a szolgáltatás elvégzését aláírásával kell igazolnia!
A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanon belül, kapu mellett úgy kell elhelyezni, hogy azt a lomtalanítást végző munkatársaink könnyen megközelíthessék.

Amennyiben a visszaigazolt időpontban mégsem kerülne kihelyezésre a lom, az ÉTH Nft-nek nem áll módjában másik időpontot biztosítani!

Mi számít lomhulladéknak?
A lom egyrészről nagydarabos hulladék (pl. ágybetét, bútor, játék, kerékpár, szőnyeg, szánkó, babakocsi), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el, másrészről kisebb, elhasználódott, megunt vagy funkciójukat vesztett textil, fém, fa, műanyag stb. alapanyagú tárgyak gyűjtőneve.
Ez utóbbiak esetében a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve, dobozolva kerülhetnek elszállításra.

Nem tartozik a lomtalanítás körébe:

•    gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
•    elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, számítógép, hűtőgép, mosógép, háztartási kisgép);
•    veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
•    heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

A lomtalanítási hulladéknak nem minősülő hulladék nem kerül elszállításra! A helyszínen hagyott hulladék visszapakolásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

A lomok elszállítása kizárólag lakott ingatlantól történhet, egyéb területekről nem áll módjában az ÉTH Nkft-nek a lomhulladék begyűjtése.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. A lomtalanítás által érintett közterületek rendjét és tisztaságát a Közterület-felügyeleti csoport ellenőrzi!


A kisebb, nem a város lakótelepi övezetében található társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végzik el a begyűjtést az összes lakó számára.

Az igénybejelentés módja megegyezik a családi házas övezetben lakó ügyfeleinknek felajánlott, a fentiekben részletezett lehetőségekkel, azzal a különbséggel, hogy ez esetben a lom - a helyszín adottságából fakadóan - kihelyezhető a közterületre is.

A lakótelepen történő közterületi lomtalanítás időpontjáról időben értesíti a közös képviselőket az ÉTH Nkft.

 

KT-5.a KT-5.c KT-5.d KT-5.e