Gyakran Ismétlődő Kérdések (GyIK)


1, Hogyan lehet a lakás melegvíz órájának mérőállását bejelenteni?

A melegvízórák hó végi mérőállásának bejelentése történhet:

  • A Fűtőmű postaládájába bedobott nyomtatványon
  • Online módon, honlapunk "Bejelentő" funkcióját használva
  • Telefonon (+23 421 016, 423 097, 420 201)
  • E-mailen (tavho@btg.hu)

Mérőóra állás bejelentő nyomtatvány letöltése
Kattintson ide!

 

Melegvíz fogyasztás bejelentése online formában
Kattintson ide!

 

A vízóra azonosításhoz az alábbi adatok szükségesek:

  • A díjfizető neve
  • A melegvíz óra beépítési helye (cím, emelet, ajtó)
  • A melegvíz óra gyári száma
  • Óraállás

2, Mit kell tennem, ha csöpög a radiátor, vagy annak valamelyik szerelvénye?

Először is meg kell akadályoznia, hogy elázzon az Ön lakása és az alatta lévő, a lehetőségeknek megfelelő eszközök igénybevételével. Utána hívnia kell a Fűtőmű hibabejelentőjét, ahol kollégáink a helyzetnek megfelelően intézkednek. Erős folyás (csőtörés) esetén napszaktól függetlenül azonnal leürítik a fűtési rendszert megakadályozva ezzel nagyobb kár keletkezését. Ez különösen a téli időszakban kellemetlen, ezért minden adandó alkalommal kiemelten hangsúlyozzuk a megelőző karbantartás és az időszakonkénti felújítás szükségességét. Mivel a fűtési rendszer a társasház osztatlan közös tulajdona, ezért a közös képviselőt is értesítenie kell, akivel megbeszélheti a javítással kapcsolatos teendőket.

3, Mit tegyek, ha „csörög” a radiátor?

A különösen éjszaka kellemetlen „csörgő” hangot a fűtési rendszerben lévő levegő okozza. Szinte nincs olyan épület, ahol a lakások felújítására való hivatkozással, a közös képviselő hozzájárulásával ne engednénk le a fűtési vizet. A víz helyére bejutó levegő egy része műszaki problémák miatt a visszatöltését követően nem tud azonnal távozni. Egyes épületek esetében több napig is eltart, amíg a fűtési szivattyú a légtelenítési pontokra hajtja a légbuborékokat. A légtelenítést kollégáink minden nap 8.00 – 20.00 között végzik, ezért kérjük, mindaddig hívja a Fűtőmű telefonszámát, amíg a zaj meg nem szűnik.

4, Mit tegyek, ha hideg vagy meleg van a lakásomban?

Először is hívja fel a Fűtőművet és tájékoztassa az ügyeletet a lakásban lévő hőmérsékletekről. Ez után kollégáink megvizsgálják, hogy az Önök épületének hőközpontjában minden szabályosan működik-e. Ha nem találnak rendellenességet, akkor tájékoztatják Önt arról, hogy a társasház tulajdonában lévő fűtési hálózat esetleges hibájának feltárását, vagy a fűtési menetrend megváltoztatását a közös képviselőnél kezdeményezheti. Felkérés esetén, a hiba feltárásában társaságunk térítésmentesen áll a társasház rendelkezésére.

5, Mit tegyek, ha a fűtési szezonon kívüli időszakban hideg van a lakásomban?

Kezdeményezze a közös képviselőnél az épület fűtési rendszerének elindítását. A közös képviselő szóbeli kérésére (melyet a későbbi viták elkerülése érdekében kérünk pár napon belül papíron is megerősíteni) a fűtést a megrendelésnek megfelelő beállításokkal a lehető legrövidebb időn belül elindítjuk.

6, Mit tegyek, ha a lakásfelújítás során le kell szerelnem a radiátorokat?

Az épület fűtési rendszerének leürítését kell kérnie személyesen a Fűtőműben (Budaörs, Lévai u. 37.). Miután a fűtési rendszer leürítését csak a közös képviselő engedélyével (kivéve: vészhelyzet) végezhetjük el, ezért egy formanyomtatvány kitöltését és az érdekeltek (lakástulajdonos, közös képviselő, kivitelező) aláírását követően vállaljuk a munka elvégzését, amelyet érdemes összehangolni a nyári felújításokat.

7, Mit tegyek, ha le szeretném cserélni a radiátorokat?

Lásd az előző pontban leírtakat, azzal a kiegészítéssel, hogy más típus beépítését előzetesen jóvá kell hagyatni a Fűtőművel és a közös képviselővel. A fűtési rendszer feltöltésével egyidőben kollégáink meggyőződnek a szerelés szabályosságáról, ezzel szakmailag segítve Önt a kivitelezés átvételében.

 

Fűtési rendszer leürítését igénylő adatlap
Kattintson ide!

 

8, Mit tegyek, ha mérni szeretném a használati melegvízfogyasztásomat?

Társaságunk nem foglalkozik ún. alvízmérők beépítésével. A Fővárosi Vízművek Rt. területén működő akkreditált cégek listája megtalálható az rt. internetes honlapján: www.vizmuvek.hu .
Ha Ön beépíttetett alvízmérőket, vagy cserélte azokat, akkor a nyilvántartásunk számára regisztráltatnia kell magát, hogy a vízfelmelegítési hődíj számlázása során a mért értékeket vehessük figyelembe. A regisztrálás érdekében kérjük, hívja a Fűtőmű telefonszámát
(+23 420 201), munkanapokon 7.30–15.30 között a plombálás időpontjának egyeztetése céljából.


9, Mit tegyek, ha a használati melegvíz hőfokát alacsonynak érzékelem?

A használati melegvíz hőmérsékletének a kifolyócsapnál mérve legalább 40 °C-nak kell lennie. A gyakorlatban azonban a közös képviselő jóváhagyásával 45-48 °C közötti értékeket állítunk be a panaszok elkerülése érdekében.
Kérjük Önt, hogy 40
°C-nál alacsonyabb melegvíz hőmérséklet esetén hívja fel a Fűtőművet, hogy a hőközpontban esetlegesen előforduló műszaki hibát elháríthassuk. Amennyiben a műszaki hiba az épület vízvezeték-hálózatában keletkezett, úgy a közös képviselő kérésére térítésmentesen együttműködünk a hibafeltárás során.


10, Mit tegyen a lakóközösség/közös képviselő/intézményvezető ha fűtési szezon előtt szeretné elindíttatni a fűtést?

A fűtési időszakon kívül (szeptember 15. május 15. közötti időszakra) is van lehetőség a társasházakban a fűtési szolgáltatás elindítására. Az érintett lakóközösség/intézmény részére a fűtési szolgáltatást hőmérséklettől függetlenül abban az esetben indíthatja be és állíthatja le Társaságunk, ha azt a közös képviselő, vagy a lakóközösség megbízottja ezen igényét a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatási Üzeme részére az igénybevétel kezdetét 24 órával megelőzően írásban bejelenti. A bejelentést telefonon is elfogadjuk, de ebben az esetben a megrendelés megerősítését is be kell írásban nyújtani 24 órán belül.

 

Szezonon kívüli fűtés elindítása vagy leállítása - Megrendelő lap
Kattintson ide!

 

11, A Fűtőmű miért nem áll át jelenleg gáz helyett más alternatív energiahordozóra?

Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a megújuló energiaforrások felhasználására, így természetesen ennek lehetőségeit is megvizsgáltuk. A város közepén nem megoldható egy fatüzelésű biomassza-erőmű létesítése, és a szemétégetőre nyíló ablakok sem túl vonzóak, még akkor sem, ha e technológia sokkal tisztábbá vált az elmúlt években. A szélkerék-telepekhez jóval nagyobb terület szükségeltetik, a napenergia fő hátránya pedig az, hogy rossz hatásfokú, ráadásul pont akkor termel energiát, amikor nincsen fűtési szezon. A geotermikus-energia lehetőségei sajnos szintén korlátozottak, és egyelőre az eljárás gazdaságossága is kérdéses. A kamaraerdei termálkút vizének hasznosíthatóságát is megvizsgálták, de a 40-45 fokos víz nem elég meleg távhő-szolgáltatási célokra, ráadásul a csöveken át történő szállítás során tovább veszítene hőmérsékletéből.

12, Miből áll össze a távhő számla?

A díj két elemből tevődik össze: a földgázzal kapcsolatos költségeket a felhasználás mennyiségétől függően havonta kell fizetni. A hődíj értéke fűtési szezonban, értelemszerűen, többszörös a nyári időszakhoz képest. Az alapdíjat viszont egész évben, egyenletesen elosztva kell megfizetni. Ebben az alapdíjban benne van a karbantartás költsége, a munkabérek, különféle járulékok és még sok más egyéb tétel. A két elem aránya azonban sokatmondó: az alapdíj körülbelül 30 százalék. A gázköltség teszi ki a díj 70 százalékát, vagyis jelentős megtakarítást e tételnél lehet elérni. Az alapdíj mértékét önkormányzati szabályozás alapján határozzuk meg (évek óta stagnál), de az energiahordozók ára folyamatosan növekszik.

A távhő és melegvíz közszolgáltatás alkalmazott díjai BudaörsönKattintson ide!

 

A távhő és melegvíz közszolgáltatás díjmegállapításának szabályozása
Kattintson ide!

 

SzámlaképKattintson ide!

 

13, Milyen szociális támogatás kapható ebben a szolgáltatási körben?

A távhő-és szemétszállításra (hulladékkezelésre) vonatkozó szociális alapon igényelhető – támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél erre irányú kérelmet terjesszen elő Budaörs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére. A hatáskörrel rendelkező szerv a támogatás megítéléséről határozatot hoz, melyet továbbít a BTG Kft. részére, s  - az értesítést követően - a kedvezmény összegét a társaság a számlában érvényesíti.

 

 

A távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatai

Kattintson ide!

 

Fogyasztóvédelmi hatóságok és érdekvédelmi szervezetek
Kattintson ide!TH-2.a TH-2.d TH-2.c TH-2.b